Protectia mediului

Intr-o lume in permanenta expansiune, un mediu curat se impune nu numai ca o necesitate, dar si ca o datorie.

De cand a intrat pe piata constructiilor,SC Fil Construct SRL  a manifestat interes pentru protejarea naturii, pentru respectarea circuitului de conversie a materiei si energiei, imperative care devin viabile numai daca ne insusim si respectam pe deplin legitatile ecologice cu privire la conservarea dinamica a naturii.

Pentru a confirma aceasta convingere societatea a implementat si certificat un sistem de management integrat calitate-mediu-securitate si sanatate in munca.

Modelul de "dezvoltare durabila" este definit ca "acea dezvoltare care indeplineste necesitatile prezentului fara a compromite abilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi".

Un obiectiv prioritar de larg interes, o conditie fundamentala a dezvoltarii durabile a SC Fil Construct SRL., o constituie protectia mediului, realizata prin respectarea normelor legale, dar si autorizarea desfasurarii activitatilor legale cu impact asupra mediului.

Politica de management integrat calitate, mediu, securitate si sanatate in munca

Intr-o economie care tinde spre globalizare totala, tinand cont de necesitatea integrarii Romaniei, conform cerintelor Programului National de Aderare la Uniunea Europeana, SC Fil Construct SRL. se conformeaza Directivelor Europene "Noua Abordare" dezvoltand si promovand o politica de mediu bazata pe principiile si obligatiile acesteia in domeniul protectiei mediului.

Aceasta se concretizeaza prin realizarea unor  lucrari de inalta calitate, fara a prejudicial resursele naturale limitate, protejand sistemul ecologic din zonele de operare si cele invecinate prin masurile necesare ocrotirii si conservarii biodiversitatii, evaluarea eventualelor pericole ecologice pentru toate categoriile de lucrari, prevenirea si reducerea impactului poluarii asupra mediului, propunerea de noi directii pentru viitoarele proiecte de mediu.

Astfel, SC Fil Construct SRL. executa o gama larga de lucrari, privind imbunatatirea calitatii mediului inconjurator, cum ar fi: 

 • Sisteme de canalizare ape industiale/menajere si statii de epurare a apelor uzate
 • Sisteme de alimentare cu apa potabila
 • Lucrari de indiguire
 • Infiintare cai acces statii eoliene 
 • Constructii statii de biogaz
 • Amenajari piscicole

Tot in scopul protejarii mediului inconjurator s-au adoptat cele mai noi si performante tehnologii si echipamente de productie.

Consumul de carburant si emisiile in atmosfera ale parcului auto au fost reduse prin achizitionarea de mijloace de transport noi, mai putin poluante, fixarea de standarde tehnice ridicate si respectarea normelor U.E. privind emisiile.

In vederea realizarii acestor deziderate, SC Fil Construct SRL isi dezvolta in mod sistematic si stiintific un sistem de mamagement cu o strategie bine definita, care sa promoveze o politica investitionala, inovatoare, a unui sistem integrat calitate-mediu-securitate si sanatate in munca.

SC Fil Construct SRL, aloca in acest scop resurse financiare, documentatie si personal instruit cu responsabilitati in probleme de calitate, mediu, sanatate si securitate in munca.

De asemenea, se promoveaza constientizarea personalului propriu si a personalului care lucreaza in numele organizatiei, in legatura cu importanta protectiei mediului si respectarea cerintelor Sistemului de Management Integrat calitate-mediu-securitate si sanatate in munca.

Servicii

 • executarea de constructii civile
 • executarea de constructii industriale
 • executarea de constructii de drumuri si poduri
 • executare de constructii hidrotehnice
 • consultanta in constructii

Lucrari executate pe structura metalica si inchideri cu panouri termoizolante

 • Sala de sport de educatie fizica scolara in loc. Sarichioi
 • Sala de sport loc. Vacareni
 • Extindere terminal Aeroport Tulcea
 • Construire ferma agrozootehnica in loc. Traianu
 • Construire depozit materiale constructii Tulcea
 • Construire centru medical Tulcea, Str. Isaccei
 • Construire Showroom Dacia-Renault Tulcea
 • Construire hala produse agricole loc. Sabangia
 • Infiintare piata acoperita in loc. Carcaliu
 • Extindere Piata Noua Tulcea
 • Construire statie biogaz Frecatei, judet Tulcea
 • Construire fabrica de paine si produse de panificatie la SC Cristian Impex SRL in municipiul Tulcea
 • Proiectare si executie hala depozitare in loc. Agighiol
 • Proiectare si executie hala depozitare in loc. Zebil
 • Construire hala productie in loc. Cerna
 • Constructie metalica sediu Politia de Frontiera in loc. Chilia Veche
 • Amenajare depozit produse din cereale Piscicola Enisala
 • Construire depozit frigorific in Municipiul Tulcea 

Lucrari de reabilitare si infiintare drumuri, poduri

 • Reabilitare DJ 222 Tulcea- Agighiol-Enisala
 • Reabilitare drum Baia – Ceamurlia de Jos
 • Infiintare cai acces statii eoliene Agighiol, Valea Nucarilor aprox. 90 turbine
 • Reabilitare pod in comuna Stejaru
 • Reabilitare drum in suburbia Tudor Vladimirescu
 • Reabilitare drum acces statie clorinare Ceamurlia de Jos
 • Proiectare si executie: Reabilitare drumuri locale in comuna Stejaru
 • Reabilitare drumuri locale in loc. Niculitel
 • Reabilitare drum judetean “Triunghiul Manastirilor” judetul Tulcea
 • Reabilitare DJ 229R din Slava Rusa la Manastirea Uspenia, judetul Tulcea
 • Intertinere drumuri judetene – activitate de iarna vara – in judetul Tulcea,
  zona est – 2011-2014
 • Reabilitare drumuri locale prin asfaltare in comuna Stejaru, jufdet Tulcea
 • Constructie pod Loc. Ciucurova Jud. Tulcea
   

Lucrari de indiguire

 • Realizare dig de protectie impotriva inundatiilor in loc. Grindu, judet Tulcea
 • Ravena in loc. Mineri
 • Ravene in loc. Sarichioi si loc. Zebil
 • Amenajare piscicola Enisala
 • Amenajare piscicola Chilia